<samp id="iaumj"></samp>

   <samp id="iaumj"></samp>

   <progress id="iaumj"><table id="iaumj"></table></progress>

  1. <kbd id="iaumj"></kbd>
   <listing id="iaumj"><progress id="iaumj"></progress></listing>

   產品分類

   產品分類 >> 分散染料

   REF系列環保型分散染料

   產品名稱 色樣 染色深度% 日曬牢度 干熱牢度 摩擦牢度 汗漬牢度 水洗牢度 PH范圍
   分散金黃REF 200% 1.0 6 4 5 5 5 5 5 3-7
   分散黃棕REF 200% 1.0 6-7 4 5 5 5 5 4-5 3-7
   分散紅REF 200% 1.0 6 5 5 5 4-5 4-5 4-5 3-6
   分散紅玉REF 300% 1.0 6-7 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-6
   分散寶藍REF 300% 1.0 6 4-5 5 4-55 4-5 4-5 4-5 4-6
   分散藍REF 300% 1.0 6 4-5 5 5 4-5 4-5 4-5 4-7
   分散藏青REF 300% 1.0 6 4 4-5 4-5 5 5 4-5 3-9
   分散灰REF 300% 1.0 5-6 4 4-5 4-5 5 5 4-5 3-9
   分散黑REF 300% 2.0 6 4 4-5 4-5 5 5 4-5 3-9
   分散黑REF-G 300% 2.0 6 4 4-5 4-5 5 5 4-5 3-9